Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση ηλικίας 29-64

 • Posted on:  Τρίτη, 02 Αύγουστος 2016 11:47
Σεμινάρια Ανέργων

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για τις ηλικίες 29-64 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 23.000 ανέργους και περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 500 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη 
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€
 • Μετατροπή πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
 • Απασχόληση σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες της ελληνικής οικονομίας 

 Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί στους παρακάτω τομείς:

 1. Εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχοος εξαγωγικού εμπορίου)
 2. Logistics (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας) 
 3. Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός)
 4. Ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου)
 5. Τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου)
 6. Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής)
 7. Βιοτεχνία
 8. Αγροτικός τομέας
 9. Τρόφιμα-ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων) 
 10. Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού αποφοιτήσαντες έως το 1980 και Γυνασίου έως το 1981) 
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/01/1952 μέχρι 31/12/1987
 • Να έχουν κάρτα ανεργία σε ισχύ
 • Να μην υπάρχει μαθητική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τους τελευταίους 2 μήνες

Κριτήρια επιλογής:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ατομικό/οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τα τελευταία 10έτη 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα δημιουργηθεί με βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ωφελουμένων, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. 

 

Αν πληρείς τις παραπάνω προϋποθέσεις κάνε ΤΩΡΑ την αίτησή σου !!!

 


forms-anergoi

 

 Δείτε όλα τα voucher στη Λάρισα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Απευθύνεται σε:: Άνεργους ηλικίας 29-64 ετών
 • Συνολική Διάρκεια:: Κλειστό για υποβολή αιτήσεων
 • Τόπος Υλοποίησης:: Λάρισα