ΝΕΟ Voucher Τουρισμού - Β΄ΚΥΚΛΟΣ 2016 ηλικίας έως 29 ετών

 • Posted on:  Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016 13:10

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ! ! ! 

Υποβολή αιτήσεων έως 10/04/2016.

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3614/2007(ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο 

«Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

forms-anergoi

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μίας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Τα προγράμματα και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων καλύπτουν τουλάχιστον 7 από τις παρακάτω βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. 

 1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/κρατήσεων 
 2. Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα (υπάλληλος εστιατορίου/μπαρ/συνεδρίων)
 3. E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
 4. Υπάλληλος ψυγαγωγίας και χώρων ευεξίας και αθλητισμού
 5. Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών 
 6. Υπάλληλος τμήματος ορόφων & λινοθήκης
 7. Τουριστικός αντιπρόσωπος

Ωφελούμενοι είναι 4.000 άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών 
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 420 ωρών 
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα από 2.458€ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και 2.248€ για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου σήμερα και εξασφάλισε:

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Θέσεις εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Η δράση πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρώ, θα περιλαμβάνει: 

1. Θεματικές ενότητες που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες

2. Θεματικές ενότητες που αφορούν εξειδικευμένες δεξιότητες, διάρκειας 64 ωρών, οι οποίες θα σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης στις ειδικότητες της πρόσκλησης. 

 

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 420 ωρών θα υλοποιείτε σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας σε 2 φάσεις:

1. Πρώτη φάση διάρκειας 200 ωρών, θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης

2. Δεύτερη φάση διάρκειας 220 ωρών, θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. 

 Δείτε όλα τα voucher στη Λάρισα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Απευθύνεται σε:: Ανέργους νέους/ες έως 29 ετών
 • Συνολική Διάρκεια:: Υποβολή αιτήσεων έως 10/04/2016
 • Θεωρία:: 80
 • Πρακτική:: 6 μήνες
 • Τόπος Υλοποίησης:: Λάρισα