Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης για ανέργους ηλικίας 18-29

  • Posted on:  Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 10:13
Σεμινάρια Ανέργων

Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Απευθύνεται σε:: Άνεργους ηλικίας 18-29 ετών
  • Τόπος Υλοποίησης:: Λάρισα