ΝΕΟ Voucher Τουρισμού 2015 ηλικίας έως 29 ετών

 • Posted on:  Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 14:07

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ! ! ! 

Υποβολή αιτήσεων έως 30/07/2015.

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3614/2007(ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο 

«Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

forms-anergoi

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μίας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν καθώς και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων θα καλύπτουν τουλάχιστον 7 από τις παρακάτω βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. 

 1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/κρατήσεων 
 2. Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα
 3. E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
 4. Υπάλληλος ψυγαγωγίας και χώρων ευεξίας και αθλητισμού
 5. Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών 
 6. Υπάλληλος τμήματος ορόφων & λινοθήκης
 7. Τουριστικός αντιπρόσωπος

Ωφελούμενοι είναι 8.000 άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών 
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 420 ωρών 
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα από 2.248€ έως 2.458€
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

 

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου σήμερα και εξασφάλισε:

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Θέσεις εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Η δράση πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

 Δείτε όλα τα voucher στη Λάρισα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Απευθύνεται σε:: Ανέργους νέους/ες έως 29 ετών
 • Συνολική Διάρκεια:: ΕΛΗΞΕ
 • Θεωρία:: 100
 • Πρακτική:: 5 μήνες
 • Τόπος Υλοποίησης:: Λάρισα