Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για νέους έως 24 ετών

  • Posted on:  Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2015 13:26

Η ΓΡΑΜΜΗ σας ενημερώνει για τη νέα Δράση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων». Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης « Youth Guarantee» ( Εγγύηση για τη Νεολαία) , εντάσσεται στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

forms-anergoi

Σκοπός της Δράσης

Η ενίσχυση των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων ώστε να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και εν συνεχεία πρακτικής απασχόλησης.

Η Δράση απευθύνεται σε 8.000 άνεργους ηλικίας έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και παρέχει:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης των δεξιοτήτων των νέων
  • Πρόγραμμα πρακτικής απασχόλησης
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

 Δείτε όλα τα voucher στη Λάρισα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Απευθύνεται σε:: Ανέργους νέους/ες έως 24 ετών
  • Συνολική Διάρκεια:: -
  • Θεωρία:: -
  • Πρακτική:: -
  • Τόπος Υλοποίησης:: Λάρισα