Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017-ΟΑΕΔ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ με στόχο τη διεύρυνση ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόμενοι) σας ενημερώνει για το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης, με τίτλο «Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017», υλοποιούμενο από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-30 εργαζόμενους.

 

Αν είσαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί έως 30 άτομα μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης της αρεσκείας σου, διάρκειας 32 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα κατάρτισης.

Δικαιούχοι υλοποίησης

  • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
  • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν 1-30 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Οι ανωτέρω δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν. Στα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι' αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%), και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι): των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών ή των οποίων οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θεματικά αντικείμενα και ώρες κατάρτισης επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2410 258772