Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

COSME, ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ

Το COSME (EN) υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται ειδικότερα για την στήριξη των ΜΜΕ. Το COSME αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση και στις αγορές, να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων. 

 

european-programms