Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Σεμινάριο Photoshop

  • Παρασκευή, 06 Μάιος 2016 13:51

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί Πιστοποιημένο Πρόγραμμα με τίτλο '' Εισαγωγή στην οπτική επικοινωνία-Βασικές αρχές Photoshop''.

To Photoshop της Adobe είναι ένα λογισμικό με το οποίο μπορεί κανείς να επεξεργαστεί ψηφιακές εικόνες αλλά και να σχεδιάσει από την αρχή κάτι εντελώς δικό του. Η κυριότερη βέβαια εφαρμογή του είναι στην επεξεργασία εικόνας. Είναι σχεδιασμένο να ικανοποιεί τόσο τον εξειδικευμένο χρήστη με γνώσεις επεξεργασίας εικόνας όσο και τον καλλιτέχνη φωτογράφο/σχεδιαστή. 

 

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί Πιστοποιημένο Πρόγραμμα με τίτλο '' Τεχνίτης Περιποίησης χεριών-ποδιών'' για απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος βάση του Νόμου Υπ΄Αριθμ.4386/ΦΕΚ 83, 11-05-2016. 

 

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 13:32

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πιστοποίησης Πληροφορικής 

Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ, από τον Ιδιωτικό Τομέα, από προκηρύξεις Δημόσιου Τομέα, Προγράμματα ΕΣΠΑ και από το Εξωτερικό.


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ! ! !

Κόστος συμμετοχής για την απόκτηση των 3 βασικών ενοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 195€ . 

 

Δωρεάν Δίδακτρα Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πληροφορικής με μοναδική οικονομική επιβάρυνση τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Πιστοποιήσεων και αποτελώντας επίσημο εξεταστικό κέντρο της Unicert.

Η Πιστοποίηση Γνώσεων Η/Υ βεβαιώνει ότι ο κάτοχος γνωρίζει τις βασικές έννοιες Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του. Η απόκτηση και η πιστοποίση γνώσεων και δεξιοτήτων της Πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολολήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασία και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) προσαρμοσμένα στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για τους Επαγγελματίες Χρήστες Φυτοφαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων χρήσης φαρμάκων φυτοπροστασίας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα