Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Σεμινάριο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

  • Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2015 00:00

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Για Την Ένταξη Στο Μητρώο Β΄ Του ΕΟΠΠΕΠ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενταχθούν μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης στο μητρώο Β΄ του ΕΟΠΠΕΠ και στη συνέχεια να αναλάβουν να υλοποιήσουν διδακτικές ενότητες σε θέματα της ειδικότητας τους στα Κέντα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 και 2).

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στη Λάρισα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

  • Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 00:00

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Εργοδοτών και Εργαζομένων.Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπέυθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/ τεχνικού ασφάλειας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα