ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Posted on:  Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2018 11:52

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια Ελεγκτικής Λογιστικής, διάρκειας 30 ωρών. 

Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται συνεχώς μέσα από τη μεθοδική έρευνα και τη βελτίωση των σύγχρονων εργαλείων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υγιή διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είτε από τη δημόσια διοίκηση για την επιβολή φόρων, είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξαγορά ή συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα. 

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 


Η αύξηση των επιχειρήσεων, η συνεχόμενη ανταγωνιστικότητα καθώς και η ανάπτυξη των αγορών κάνουν την ελεγκτική ένα σημαντικό όργανο για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών. 

Τα θεματικά αντικείμενα του σεμιναρίου είναι: 

 • Αντικείμενο της ελεγκτικής 
 • Διάκριση των ελέγχων
 • Εσωτερικός-εξωτερικός έλεγχος
 • Ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων
 • Ελεγκτικά πρότυπα οικονομικών καταστάσεων
 • Τεκμηρίωση της ελεγκτικής γνώμης
 • Εφαρμοσμένη ελεγκτική
 • Έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο συνεργάτης μας Δημήτριος Ζυγελόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ο οποίος εργάζεται στην ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.-Growe Sol και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, στους ισολογισμούς, στους φορολογικούς ελέγχους καθώς και στους διαχειριστικούς ελέγχους. Είναι εισηγητής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Κατάρτισης πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας 2000125-ΓΡΑΜΜΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2. 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 150,00€ και παρέχονται οι εξής εκπτώσεις: 

 • 15% έκπτωση στους ανέργους
 • 10% σε περίπτωση προπληρωμής
 • 10% εάν δηλώσουν συμμετοχή 3 άτομα από την ίδια επιχείρηση

 *Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

**Τα σεμινάρια υλοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα θα αποτελείται τουλάχιστον από 25 άτομα.

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα