ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Posted on:  Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 13:32

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πιστοποίησης Πληροφορικής 

Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ, από τον Ιδιωτικό Τομέα, από προκηρύξεις Δημόσιου Τομέα, Προγράμματα ΕΣΠΑ και από το Εξωτερικό.


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ! ! !

Κόστος συμμετοχής για την απόκτηση των 3 βασικών ενοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 195€ . 

 

Δωρεάν Δίδακτρα Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πληροφορικής με μοναδική οικονομική επιβάρυνση τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Πιστοποιήσεων και αποτελώντας επίσημο εξεταστικό κέντρο της Unicert.

Η Πιστοποίηση Γνώσεων Η/Υ βεβαιώνει ότι ο κάτοχος γνωρίζει τις βασικές έννοιες Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του. Η απόκτηση και η πιστοποίση γνώσεων και δεξιοτήτων της Πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολολήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασία και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

grammi-autoapasxoloumenoi

Η πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, υπαλλήλους εταιριών, στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες όλων των κλάδων και γενικότερα σε οποιονδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στους υπολογιστές με ένα Πιστοποιητικό που ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και οδηγίες όπως αυτές έχουν ορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα και ζητείται σε κάθε προκήρυξη του Δημοσίου.

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ της Unicert Primary είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και για κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά το ISO/IEC 17024:2012 και πιστοποιεί τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις

 


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, υπαλλήλους εταιριών, στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες όλων των κλάδων και γενικότερα σε οποιονδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στους υπολογιστές με ένα Πιστοποιητικό που ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και οδηγίες όπως αυτές έχουν ορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα και ζητείται σε κάθε προκήρυξη του Δημοσίου. 

Για την απόκτηση της βασικής Πιστοποίησης, για τις ενότητες που απαιτούνται από ΑΣΕΠ, απαιτείται η παρακολούθηση των 3 ενοτήτων οι οποίες αποτελούνται από 30 ώρες εκπαίδευσης και δυνατότητα 30 ωρών πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Οι 3 ενότητες περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες: 

 1. Επεξεργασία κειμένου
 2. Υπολογιστικά φύλλα
 3. Υπηρεσίες διαδικτύου
Το κόστος παραβόλων για τις εξετάσεις ανέρχεται στα 300,00€. 
Η έκδοση πιστοποιητικού είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 
Για τους ανέργους, τους φοιτητές και τους δημοσιους υπαλληλους,σε τμήμα 10 ατόμων, το κόστος των 3 βασικών ενοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 195€.

Για την απόκτηση του πλήρους Πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση 6 ενοτήτων οι οποίες αποτελούνται από 40 ώρες εκπαίδευσης και δυνατότητα 30 ωρών πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
Οι 6 ενότητες περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες: 
 1. Υπηρεσίες διαδικτύου
 2. Επεξεργασία κειμένου
 3. Υπολογιστικά φύλλα
 4. Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
 5. Παρουσιάσεις
 6. Βάσεις δεδομένων

Το κόστος παραβόλων για τις εξετάσεις ανέρχεται συνολικά στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ των 380,00€.

 

*Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
**Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

                          

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα