Πρόγραμμα / Σεμινάριο για πιστοποίηση Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

  • Posted on:  Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2015 11:18

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για τους Επαγγελματίες Χρήστες Φυτοφαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων χρήσης φαρμάκων φυτοπροστασίας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

grammi-autoapasxoloumenoi

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Βάσει των παραπάνω, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 τα γεωργικά φάρμακα.

Το Πιστοποιητικό Ορθής Χρήσης Γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.

Οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δε θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους. Στο υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τηρείται μητρώο κατόχων πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό την ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.

Η ισχύς ενός πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φυτοφαρμάκων είναι 5 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής τους.

Διαδικασία απόκτησης Πιστοποιητικού

  1. Οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις ( θεωρία και πρακτική κατάρτιση )
  2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποκτήσουν σε 40 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 20 ερωτήσεις.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου μετά από την επιτυχή εξέταση.

Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις :

  • 25€ 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την ένταξή σας στη διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού.

Κάνε την αίτησή σου τώρα ! ! !

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα