Πρακτική άσκηση σπουδαστών στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Γραμμή

  • Posted on:  Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 16:29

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γραμμή δραστηριοποιείται στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Ι.Ε.Κ και ως Κε.Δι.Βι.Μ.2 με κύριο στόχο να παρέχει υψηλές γνώσεις και απόλυτη εξειδίκευση και να "δημιουργεί" ολοκληρωμένους επαγγελματίες στο χώρο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ.

 

Προκειμένου να ενισχύσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της η επιχείρηση αναζητά απόφοιτους των τμημάτων:

1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
3. Διοιίκησης και Διαχείρισης Έργων
4. Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας

για εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Ο/Η ασκούμενος/η θα πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση σε ένα από τα παρακάτω τμήματα της επιχείρησης:

1. Τμήμα Λογιστηρίου
2. Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων
3. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
4. Διοιίκηση και Υλοποίηση Προγραμμάτων

 

Προφίλ υποψηφίου:

  • Τελειόφοιτος ΤΕΙ των παραπάνω αναφερόμενων τμημάτων
  • Γνώση Η/Υ
  • Γνώση αγγλικών
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Οργανωτικές δεξιότητες
  • Ευχέρεια λόγου

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στα γραφεία μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00.