Τελευταία Νέα

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Γραμμή και το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΓΡΑΜΜΗ και το Εκπαιδευτικό Δικτυο ΑΤΗΙΝΑ υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση » διάρκειας 500   ωρών .

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Γραμμή και το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών.