Εγκαταστάσεις

ΓΡΑΜΜΗ εκπαιδευτικος οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΚ υποδομές
ΚΕΚ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ αίθουσες Υποδομές ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΚ
αίθουσα πληροφορικής ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΚ ΚΕΚ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ υποδομές