Πιστοποιημένο Σεμινάριο Δημόσιων Σχέσεων

 • Posted on:  Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2016 09:49

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει και υλοποιεί Σεμινάρια Δημόσιων Σχέσεων, διάρκειας 25 ωρών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση των στελεχών τόσο με τις σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας όσο και με τα εργαλεία Δημόσιων Σχέσεων για τη δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες, στελέχη και επαγγελματίες που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις Δημόσιες Σχέσεις, πιστεύοντας πως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους πρακτικής. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς χτίζονται αμοιβαία επωφελείς σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών και κοινού. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 1. Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων
 2. Εταιρική εικόνα-ταυτότητα-φήμη
 3. Τι δεν θεωρείται Δημόσιες Σχέσεις σε διαφήμιση, πωλήσεις, δημοσιότητα και ενημέρωση
 4. Προπαγάνδα: έννοια-εφαρμογές-δεοντολογία
 5. Ο ρόλος της επικοινωνίας στις Δημόσιες Σχέσεις-Βασικά στοιχεία επικοινωνίας και συναίσθημα
 6. Σωματική επικοινωνία-το χτίσιμο αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης
 7. Φορείς Δημοσίων Σχέσεων: το έργο και τα προσόντα των φορέων-η επιλογή του μέσου
 8. Πλάνο Δημόσιων Σχέσεων: στρατηγική σκέψη-διοίκηση και στάδια στρατηγικού σχεδιασμού-οφέλη-μέτρο επιτυχίας-ανατροφοδότηση
 9. Εφαρμογή πλάνου: ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης-χορηγίες-ασκήσεις-παραδείγματα-σύγχρονες περιπτώσεις
 10. Εξυπηρέτηση πελατών
 11. Εταιρική φιλοξενία
 12. Ομιλίες-εταιρικές εκδηλώσεις-event management-ασκήσεις-παραδείγματα-σύγχρονες περιπτώσεις

     

*Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συνεργαστείτε μαζί μας

 • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανέργους +

 • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αυτοαπασχολούμενους +

 • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Eπιχειρήσεις +

 • 1