Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 13:32

ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πιστοποίησης Πληροφορικής 

Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ, από τον Ιδιωτικό Τομέα, από προκηρύξεις Δημόσιου Τομέα, Προγράμματα ΕΣΠΑ και από το Εξωτερικό.


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ! ! !

Κόστος συμμετοχής για την απόκτηση των 3 βασικών ενοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 195€ . 

 

Δωρεάν Δίδακτρα Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Πληροφορικής με μοναδική οικονομική επιβάρυνση τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Πιστοποιήσεων και αποτελώντας επίσημο εξεταστικό κέντρο της Unicert.

Η Πιστοποίηση Γνώσεων Η/Υ βεβαιώνει ότι ο κάτοχος γνωρίζει τις βασικές έννοιες Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του. Η απόκτηση και η πιστοποίση γνώσεων και δεξιοτήτων της Πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολολήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασία και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) προσαρμοσμένα στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για τους Επαγγελματίες Χρήστες Φυτοφαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων χρήσης φαρμάκων φυτοπροστασίας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Σεμινάριο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

  • Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2015 00:00

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Για Την Ένταξη Στο Μητρώο Β΄ Του ΕΟΠΠΕΠ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενταχθούν μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης στο μητρώο Β΄ του ΕΟΠΠΕΠ και στη συνέχεια να αναλάβουν να υλοποιήσουν διδακτικές ενότητες σε θέματα της ειδικότητας τους στα Κέντα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 και 2).

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στη Λάρισα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα