Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

  • Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 00:00

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Εργοδοτών και Εργαζομένων.Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπέυθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/ τεχνικού ασφάλειας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα