Τελευταία Νέα

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους έως 29 ετών, με στόχο 23.000 ωφελούμενους, θα τεθούν σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες.

Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά" (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων).

Στόχος του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.